Ayetler ve Ibretler

€5,75
Artikelnummer: 6429
Beschikbaarheid: Op voorraad (1)

Kur an, hiç kuşkusuz, tüm insanlığa kıyamete kadar yol gösterecek olan kitaptır. Bu itibarla, o, çok yönlü bir merci olarak, pek çok açılardan yaklaşılacak, incelenecek, yorumlanacak kutsal kaynaktır. Bu yaklaşma tarzlarının da her biri, kendisine göre bir altyapı ve yöntemler gerektirir. Ancak bu, Kur anın tüm insanlara hitap ettiği gerçe­ğini gölgelememelidir. Belirli bir alanda uzmanlığı olan veya olmayan tüm insanların da elbette doğrudan doğruya Kur andan alacağı dersler vardır. Ve bu dersler, ancak ku­lun Allah'tan gelen bir hitap karşısında edep ve tevazu ile diz çöküp onun öğütlerine kulak vermesi ile alınır ve anla­şılır. Zaten Kur'ân, kendi kendisini "tüm âlemlere bir öğüt" olarak tanımlamaktadır.

İnsanın bizzat öğüde muhatap olduğunu bilmesi, o öğüdün etkili olması için önemli bir şarttır. On dört asır­dır dillerde dolaşan Kur an-ı Kerim'in dersleri, bütün çağlara olduğu gibi, bu zamana da doğrudan yöneliktir; bu zamanda yaşamakta olan insanlara da hitap etmekte­dir. Onu asırlardır okunagelen bir kitap olarak değil de, henüz inmiş ve bizim zamanımızı, bizim toplumlarımızı hedef almış bir kitap olarak incelemeye başladığımızda, daha evvel bize kapalı gibi görünen pek çok anlamların parlamaya başladığını görürüz. Bunu bir alışkanlık olarak benimsediğimiz zaman ise, Kur an ile konuşmaya başla­mışız demektir. Biz sorarız, o cevap verir. O bizi çağırır, biz "Emret" diyerek huzurunda diz çökeriz. Derken o, ha­yatımızın üzerindeki ülfet perdelerini birer birer kaldırıp atmaya başlar. Ve biz, Kur an'ın şimşekler gibi aydınlatı­cı ışığı altında, hayatın gerçekleriyle yüz yüze geliriz. O zaman açıkça görürüz ki, kendimizi ve dünyamızı Kur an bize anlatmadan önce, meğer pek aldatıcı bir hayal dün­yasında yaşıyormuşuz. Kısacası, bizzat muhatabı olduğu­muzun bilinci içinde Kur an'ı okumaya başladığımızda, yaşamaya başlamışız demektir.

Yeni bir bakış açısı, yeni bir hayat tarzı demektir. Bunu sindirmek, âlemimize yeni giren kavramları ve anlamları iyice özümseyebilmek için, bunların üzerinde birer birer yoğunlaşmak ve kendimize zaman tanımak gerekir. Bahis­lerin kısa tutulması, her defasında bir âyetin -yahut âyet içindeki bir cümlenin- gösterdiği bir hakikat üzerinde du­rulması da işte bu amaca yöneliktir. Bu küçük parçalar ve kısa dersler, öyle umuyoruz ki, sebatla devam edildiğinde, çok geçmeden ciddî birikimleri sonuç verecektir.

Elinizdeki kitap, bir televizyon programı olarak düzen­lenen bu derslerin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla ve hayatımızı Kur an ile şekillendirmemize yardımcı olma ni­yazıyla size sunuluyor.

0 sterren op basis van 0 beoordelingen