Büyük Hutbe Kitabı Vaaz ve İrşad

€18,75
Artikelnummer: 6807
Beschikbaarheid: Op voorraad (1)

Zamanımızın, her türlü medh ü senaya gerçekten lâyık, İslâm ve iman ölçülerine samimiyetle sadık, ilmiyle âmil, cesaret-i İslâmiyesi ve ahlâk-ı hamidesiyle kâmil, bihakkın fazıl âlimlerinden, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Eski Muallimi Üsdâd Ahmed Davudoğlu Hocamızın bu eserin müsveddelerini tetkik ve tetebbu buyurduktan sonra lütfettikleri takriz ve takdim yazısıdır:
 
Bilecik Müftüsü Muhterem Mehmed Emre Bey in hazırla­dığı "BÜYÜK HUTBE KİTABI" adlı eserin bazı yerlerini okudum. Eser 298 hutbeden müteşekkil olup 1231 sahifedir. Hutbelerin tamamen ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlandığını görmekle mahzuz oldum. Mevzular çok güzel işlenmiş, akıcı ve feyizli bir üslûbla ifade olunmuştur. Bu eser yalnız imam ve hatiplerimizin değil, bütün avam ve havassın istifade edeceği kıratta, pek faideli bir himmet ve hizmet mahsulüdür.
 
Bu kıymetli eserin ihvân-ı dine tebşir, muhterem müellifini de tebrik ederken kendisini daha nice hayırlı müellefata muvaf­fak buyurmasını Cenâb-ı Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri'nden niyaz ederim.

0 sterren op basis van 0 beoordelingen