Haccın Sırları ve Hikmetleri

€7,99
Beschikbaarheid: Op voorraad (1)
Çelik Yayınlarından çıkan İmam-ı Gazali imzalı Haccın Sırları ve Hikmetleri adlı bu eserin takdiminde diyor ki: Hac ibadet; İslam’ın rükünleri ve farzları arasında yer alan bir ibadettir. Ömürde bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilmesi istenen bir ibadet görevidir. Bu, ibadetlerin bir mührü (sonu), İslam’ın tamamlanması ve dinin de kemale ermesi demektir. Çünkü Yüce Allah aşağıdaki ayeti bununla ilgili olarak indirmiştir

Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim - (Maide,5/3)

Bu öylesine bir ibadettir ki, onun yerine getirilmemesi halinde, din kemal derecesini yitirmiş olmaktadır. Onu terk eden bir kimse de inançta adeta Yahudi ve Hristiyan ile denk tutulmaktadır.
İşte önemi bu derece büyük olan bir ibadetin mutlaka açıklanması, farzlarının öğretilmesi, sünnet ve adabının, fazilet ve sırlarının bilinmesi gerekir. İşte bir bütün bu konuları üç bölüm içerisinde Allah’ın bizi muvaffak kılmasıyla anlatmaya ve açıklanmaya gayret gösterdik.

 Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdular:

Gücü olmasına rağmen hac ibadetini yerine getirmeden ölen bir kimse, dilerse Yahudi, isterse Hristiyan olarak ölsün - (İbn Adiyy, Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir.)
0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen