Ahlak Dersleri

€4,95
Artikelnummer: NL1209
Beschikbaarheid: Op voorraad (13)

“ahlâk dersleri’nin esasını vaktiyle mekteb-i bahriye’nin münevver ve zeki talebesine takrir eylediğim notlar teşkil ettiği cihetle yine o şeklin, o üslûbun muhafazasını muvafık buldum. Her talebenin hattâ her okuyucunun anlayabileceği sade bir takrir tarzını muhafaza ettim.
‘ahlâk dersleri’nin yegâne me’hazı “kitâbullâh” ile “sünnet-i resûlullâh”tır. Fikirlerimiz doğrudan doğruya bu iki menbâ ile teyid olunmuş, daha doğrusu bunlardan mülhemdir.
“ahlâk dersleri”nin hîn-i takrir ve tahririnde müracaat edilen âsâr da ayrıca gösterilmiştir. Ümid ederiz ki, “dinî dersler (müslümana büyük ilmihâl)"’ gibi “ahlâk dersleri” de gençliğin efkân üzerinde matlûp te’sîri yapacaktır. Her halde tevfik ve hidayet yalnız cenâb-ı allah’tandır.
                                                                                                                                        Aksekili ahmed hamdi

0 sterren op basis van 0 beoordelingen