İnceleme ve Soruşturma Rehberi

€3,95
Artikelnummer: NL1308
Beschikbaarheid: Op voorraad (20)

Denetim, rehberlik, inceleme ve soruşturma görevi idareci konumundaki personelin, özellikle müftü ve murakıpların da görevidir.
İl ve ilçe müftüleri, büro, cami ve Kur'an kurslarını; yüksek ihtisas mer­kezi ve eğitim merkezi müdürleri, eğitim merkezindeki işlemler ve persone­lini; müşavir ve ataşeler yurt dışında görev yapan personeli denetlemekle görevlidir. Taşra ve yurt dışındaki hizmetlerin mevzuat çerçevesinde yürü­tülmesinden öncelikle müftü, müdür, ataşe ve müşavirler sorumludur.
Gerek müfettişler ve gerekse yönetici durumundaki görevlilerin özellikle müftü, müdür, müşavir ve ataşeler ve murakıpların bu görevlerini en iyi bir şekilde yapabilmeleri, teftiş, inceleme ve soruşturma usul ve esaslarım iyi bilmelerine, gelişen mevzuatı takip edebilmelerine bağlıdır. Bu açıdan de­netim, inceleme ve soruşturma görevi olan personele yardımcı olmak, Baş­kanlığımızı ilgilendiren mevzuat hakkında bilgi vermek, denetim, inceleme ve soruşturma usul ve tekniklerini ortaya koymak amacıyla bu eser kaleme alınmıştır.

0 sterren op basis van 0 beoordelingen