Kuran Yolu Meali Bilgisayar Hatlı Hafız Boy Tam Sayfa Mealli

€12,00
Artikelnummer: 9019
Beschikbaarheid: Op voorraad (410)

KUR'AN YOLU MEALİ (HAFIZ BOY) BİLGİSAYAR HATLI - TAM SAYFA MEALLİ

Elinizdeki eser, sözü edilen tefsir çalışması sırasında heyetimizce benimsenen meâller gözden geçirilerek ve sayfanın elverdiği ölçüde tefsirden özet açıklamalar eklenerek oluşturulmuştur. Bu sebeple tefsirin ön sözünde geçen meâl hakkındaki şu açıklamalara burada da yer verilmesi yararlı görülmüştür:

“Eserin meâl kısmının hazırlanması sırasında konuyla ilgili belli başlı çalışmalar da göz önünde bulundurulmakla beraber, yapılan tercihler tefsire verilen emeğin ürünü olarak şekillenmiştir. Meâle yansıtılmayan, ancak dikkate değer görülen mânalara ise tefsirde ayrıca işaret edilmiştir. Aynı kelime veya ifadenin meâlin değişik yerlerinde, asıl mânayı değiştirmemek kaydıyla farklı şekillerde çevrilmiş olması bağlam farkı, ağırlıklı konuya riayet, edebî zevk gibi sebeplere dayalıdır. Bağlam farkının değişik anlamları gerektirmesi tabii olduğu gibi, bağlam aynı veya birbirine yakın olsa bile - asıl mânayı değiştirmemek kaydıyla- mâkul sınırlar içindeki çeşitliliğin çalışmaya zenginlik katacağı düşünülmüştür.”

“Bu çalışmada âyetlerin meâlleri ve yorumları verilirken öncelikle onların indirildiği dönemdeki mânalar, yani hitap ettiği ilk toplumun İlâhî mesajlardan anladıkları veya bu mesajların onlara anlatmak istedikleri tespit edilmeye çalışılmış; bunun için de imkân ölçüsünde o toplumun dili, kültürü, inançları ve telakkileri, dünya görüşü, sosyal yapısı ve ilişkileri gibi faktörler dikkate alınmıştır. Bununla birlikte Kur’an’ın ilk muhataplarına verdiği bilgiler, açıklamalar, yönelttiği eleştiriler, uyarılar, getirdiği düzenlemeler aynı zamanda evrensel anlam, değer ve amaçlar taşıdığından, olabildiğince bunları da ortaya koyan yorumlar yapılmıştır.”

“Âyetlerin sayımı ve sûrelerin nüzûl sıralaması konusunda da genellikle kullanılan tek listeye göre hareket ettik. Nüzûl sıralaması konusundaki farklılık, bazı farklı rivayetlerden ve belli bir sûrenin bir defada değil, uzun bir süre içinde parça parça gelmiş olmasından kaynaklanmıştır, ilgili kaynaklarda aktarılan Hz. Osman’a, ibn Abbas’a ve Ca’fer es-Sâdık’a ait olan listeler içinden biz, daha yaygın olduğu için Hz. Osman’a ait olanı kullandık.”TEKNİK ÖZELLİKLER
Eser Dili: Arapça - Türkçe
Baskı Tarihi: 2018
Ebad: 14,5 x 20,5 cm.
Kapak: Hard Cover
Kâğıt: Lüx

0 sterren op basis van 0 beoordelingen