Kur'ana Göre Müşriklerin Zihin Dünyası

€6,49
Beschikbaarheid: Op voorraad (10)

Allah, tüm peygamberlere kendisinden başka
ilah olmadığını ve insanların kulluk görevlerini
sadece Allah’a yapmaları gerektiğini vahyetmiştir.
Dolayısıyla bütün peygamberler insanlara tevhid
inancını tebliğ etmişlerdir. Allah’ın vahiy yoluyla
bildirdiği hak dinin özünü bu inanç oluşturmaktadır.
Peygamberler insanlara dini tebliğ ederlerken
kendilerine itirazlarda bulunan müşrik
topluluklarla karşılaşmışlar ve onlarla mücadele
etmişlerdir. Kur’ân-ı Kerîm nâzil olduğu dönemde,
muhataplarının itirazlarını kendi üslubu içinde
nakledip onlara cevap verirken önceki peygamberlere
yapılan benzer itirazları ve bu itirazlara verilen
cevapları da bildirmiştir. Bu durum, müşriklerin
her dönem belli başlı özellikleriyle var olduklarını
göstermektedir. Kur’an’ın itirazlara nasıl cevap
verdiğinin tespiti yanında, itirazlar ile cevapların
birlikte değerlendirilerek müşriklerin genel olarak
nasıl bir zihniyete sahip olduklarını ortaya koymak

0 sterren op basis van 0 beoordelingen