Pezdevi'nin Kelami Görüşleri

€1,49
Artikelnummer: NL1402
Beschikbaarheid: Op voorraad (19)

Ebu’l-Yusr Muhammed Pezdevî kendisi ve eserleri üzerinde çok az çalışma bulunan önemli Mâtüridî kelamcılarındandır. Kelam, İlahî söz olan Kur’an-ı Kerim’in temelde itikat ve inançla ilgili ayetlerinin anlaşılması ve yorumunu esas alan, İslâmî ilimlerin de temelini oluşturan bir bilim dalıdır. Diğer bir deyişle kelam (teoloji), Allah, insan ve kâinat arasındaki ilişkiyi irdeleyen, âlemde olup biten tüm olgu ve olayları Allah ile irtibatlandırıp ilişkilendiren İnsanî bir ilimdir.
Vahyi ve aklı dinin temeline koyan Mâtüridî kelam ekolu, kuru, cedel ve münakaşa zihniyetinden uzak kalarak Müslüman inançlarını açıklama ve yorumlamaya tabi tutmuş, bu metodoloji üzerine görüşlerini bina etmiştir. Mâtüridî kelamına Usulu’d-Din isimli eseriyle katkıda bulunan Türk bilginlerinden birisi de Ebu’l-Yusr Muhammed Pezdevî (421-1027/492-1099)’dir.
Bu mütevazi çalışma Hanefî-Mâtüridî kelam sistemine büyük ölçüde bağlı Pezdevî’nin kelami görüşlerini ana hatlarıyla ele alıp incelemeyi hedeflemiştir.
Bundaki amaç da; Hanefî-Mâtüridî eksenli din anlayışına sahip olan milletimizin inançlarının temellerini ortaya koymaktır.

0 sterren op basis van 0 beoordelingen