Timurlular

€2,49
Artikelnummer: 1089
Beschikbaarheid: Op voorraad (26)

Timur'un kurduğu devlet Türk-Moğol devlet esasları ve askerî teşkilât unsurları ile İslâm me-deniyeti unsurlarının bir terkibini gösterir. Timur, çeşitli ülkelere yönelttiği seferleri ile daha önceki Cengiz Han’ın istilasının dehşetini bu ülkelerde yaşayan insanlara yeniden hissettirdi. Onun gâyesi mümkün olduğu kadar geniş topraklan hâkimiyeti altına almaktı. Kan dökücülüğü ve tahripkârlığına rağmen Timur, aynı zamanda imarcı idi. Onun zamanında muhteşem binalar yaptırılmış, sulama kanalları açtırılıp, yeni yerleşme yerleri kurulmuştu. Bilindiği üzere Orta Asya İslâm mimarisinin en parlak devri Timur ve haleflerinin adı ile sıkı sıkıya bağlıdır. Ticaretin devlet için büyük gelir kaynağı olduğunun farkında idi. 1402 yılında Fransa kralına gönderdiği mektubunda karşılıklı olarak tüccarların gidip gelmesini, zira dünyanın ticaret sayesinde bayındır bir hal alabileceğini ifade ediyordu.

0 sterren op basis van 0 beoordelingen