Aziz Mahmud Hüdayi Divanı

€6,95
Artikelnummer: NL1230
Beschikbaarheid: Op voorraad (9)

Yüce Allah’a hamd ve senâ; Sevgili Peygamberimiz’e, ehl-i beyt ve ashâbına salât ve selâm, ehl-i ilim ve erbâb-ı irfâna rahmet olsun. Aziz Mahmûd Hüdâyî, ilim ve irfânı birleştiren, medrese ve tekkeden aldığı feyzi özümseyerek liyâkatle temsil eden, mürşidlik pâyesine ermiş bir gönüller sultanıdır. Anadolu’nun bağrından çıkmış ehl-i irfân bir mânâ eridir. 1541-1628 tarih­leri arasında yaşadı. Ankara Şereflikoçhisar’da doğdu. Çocuk­luğunun bir kısmı orada ve Sivrihisar’da geçti. Asıl eğitimi ve tahsili ise İstanbul’dadır. İstanbul’un ilim merkezlerinden Küçük Ayasofya medresesinde hem ilim tahsil etti hem irfân solukladı. Aldığı medrese eğitimiyle kadılık ve müderrislik pâyelerine erişti. Seleflerinden İmam Gazzâlî ve Hacı Bayram Velî gibi kadılık ve müderrisliği bırakıp irfân yoluna yöneldi.
Hüdâyî’nin gökkubbede hoş bir sadâ olarak kalan eser­leri ve hizmetleri arasında şiirlerinin ayrı bir yeri vardır. Bu yüzden onun şiirlerinden oluşan Dîvân’mı neşre hazırlamak ve kullanımını kolaylaştırmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Neşre hazırladığımız Hüdâyî Dîvânı, Ahmed Yesevî veYûnus Emre çizgisinde tasavvufhalk edebiyatı mahsullerindendir. Yazma ve matbû pek çok nüshaları bulunmaktadır. Biz çalış­mamızda dergâhın son şeyhi Mehmed Gülşen Efendi’nin neş­rettiği müretteb nüshayı esas aldık. Çalışmamız giriş, dîvân metni ve lügatçeden oluşmaktadır. 

0 sterren op basis van 0 beoordelingen