Eşrefoğlu Rumi Divanı

€8,95
Artikelnummer: NL1268
Beschikbaarheid: Op voorraad (20)

Elinizdeki eser XV. asırdan beri ölü gönüllerimizi dirilten Eşrefoğlu Hazretleri'nin "Divan-ı İlahiyat"ı
ele alınmaktadır.Eserin girişinde Hazret-i Pir'in kısaca hayatı, eserleri ve sonunda nutk-ı şeriflerinin
lugatı ile manzumelerinin dizini verilmiştir.Eşrefoğlu Hazretleri'nin yazmalarından hareketle yeniden
tertip ettiğimiz Divan-ı İlahiyat'ında aruz ve hece ile yazılmış 206 manzume bulunmaktadır.Bunların
135 tanesi gazel, 7'si mesnevi, 64 tanesi de kıt'a şeklindedir.Gazellerin bir kısmı hece ile kaleme alınmıştır.
Eşrefoğlu Hazretleri, yaşadığı asırlardan beri nutk-ı şerifleriyle gerek Müzekki'n Nüfüs'uyla ve gerekse
diğer eserleriyle ölü gönüllerimize varoluş sırrımızı üfleyip durmakta ve hayat vermeye devam etmektedir.

0 sterren op basis van 0 beoordelingen