Günümüzde Tasavvuf ve Tarikat Anlayışı

€5,95 €4,95
Artikelnummer: 4363
Beschikbaarheid: Op voorraad (2)

Tasavvuf; saflaşma arınma anlamına gelmektedir. Kulluğu şekilcilikten çıkarıp ulûhiyetin ve rububiyetin karşısında acziyetle boyun eğmek kulluğu özde hissetmektir. Böylece imanın hakikati ortaya çıkacak insanî özellikler Yaratıcı' nın istediği tarza bürünecektir. Tasavvuf; işin özünde Kur' an ayetleriyle başarılan bir arınma çabası ve yöntemi olarak değerlendirilebilir.
İnsanın nefsini kötülüklerinden arındırması saflaşması kolay değildir. Bu; insanın Kur' an ve sünnet ışığında hayat boyu vereceği bitmeyen bir mücadeledir. Saflaşma adına başlayan ve Peygamberimize dayandırılan tasavvuf yolculuğu yüzyıllar sonrası ne yazık ki Kur' an'ın özünden uzaklaşarak birçok sapkın görüşün çöreklendiği pek çok kişinin hatalara sürüklendiği bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde tasavvuf ve tarikat anlayışı sorgulanamaz bir doğru olarak bilinmektedir. Oysa mutlak doğru tek yanılmaz gerçek; Kur' an'ı Kerim'dir. Çünkü O Allah'ın koruması altındadır. Kur' an dışında her bilgi sorgulanabilmeli ve Kur' an ayetleri ile karşılaştırılarak yanlışlıklardan arındırılmalıdır.
"İşte bu (Kur' an) bizim indirdiğimiz mübarek bir Kitap'tır. Buna uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin." ( Sad /29)
"Kur' an'ı kesinlikle biz indirdik elbette onu yine biz koruyacağız." (Hicr /9).

0 sterren op basis van 0 beoordelingen